รายชื่อ Pokemon

รูป ชื่อ ธาตุ Stats การวิวัฒนาการ ระยะทางฟักไข่ ท่าแรก ท่าพิเศษ
Bulbasaur
Hit Points 90
Attack 126
Defense 126
Max CP 1071
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
25 Bulbasaur Candy 2km Tackle
Vine Whip
Sludge Bomb
Seed Bomb
Power Whip
Ivysaur
Hit Points 120
Attack 156
Defense 158
Max CP 1632
Catch Rate 8%
Flee Rate 7%
100 Bulbasaur Candy ไม่มีไข่ Razor Leaf
Vine Whip
Sludge Bomb
Solar Beam
Power Whip
Venusaur
Hit Points 160
Attack 198
Defense 200
Max CP 2580
Catch Rate 4%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Razor Leaf
Vine Whip
Sludge Bomb
Solar Beam
Petal Blizzard
Charmander
Hit Points 78
Attack 128
Defense 108
Max CP 955
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
25 Charmander Candy 2km Scratch
Ember
Flame Burst
Flamethrower
Flame Charge
Charmeleon
Hit Points 116
Attack 160
Defense 140
Max CP 1557
Catch Rate 8%
Flee Rate 7%
100 Charmander Candy ไม่มีไข่ Scratch
Ember
Flame Burst
Flamethrower
Fire Punch
Charizard
Hit Points 156
Attack 212
Defense 182
Max CP 2602
Catch Rate 4%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Wing Attack
Ember
Dragon Claw
Flamethrower
Fire Blast
Squirtle
Hit Points 88
Attack 112
Defense 142
Max CP 1008
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
25 Squirtle Candy 2km Tackle
Bubble
Aqua Jet
Aqua Tail
Water Pulse
Wartortle
Hit Points 118
Attack 144
Defense 176
Max CP 1582
Catch Rate 8%
Flee Rate 7%
100 Squirtle Candy ไม่มีไข่ Bite
Water Gun
Aqua Jet
Hydro Pump
Ice Beam
Blastoise
Hit Points 158
Attack 186
Defense 222
Max CP 2542
Catch Rate 4%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Bite
Water Gun
Ice Beam
Hydro Pump
Flash Cannon
Caterpie
Hit Points 90
Attack 62
Defense 66
Max CP 443
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
12 Caterpie Candy 2km Tackle
Bug Bite
Struggle
Metapod
Hit Points 100
Attack 56
Defense 86
Max CP 477
Catch Rate 20%
Flee Rate 9%
50 Caterpie Candy ไม่มีไข่ Tackle
Bug Bite
Struggle
Butterfree
Hit Points 120
Attack 144
Defense 144
Max CP 1454
Catch Rate 10%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Confusion
Bug Bite
Psychic
Bug Buzz
Signal Beam
Weedle
Hit Points 80
Attack 68
Defense 64
Max CP 449
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
12 Weedle Candy 2km Bug Bite
Poison Sting
Struggle
Kakuna
Hit Points 90
Attack 62
Defense 82
Max CP 485
Catch Rate 20%
Flee Rate 9%
50 Weedle Candy ไม่มีไข่ Bug Bite
Poison Sting
Struggle
Beedrill
Hit Points 130
Attack 144
Defense 130
Max CP 1439
Catch Rate 10%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Bug Bite
Poison Jab
Aerial Ace
Sludge Bomb
X-Scissor
Pidgey
Hit Points 80
Attack 94
Defense 90
Max CP 679
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
12 Pidgey Candy 2km Tackle
Quick Attack
Twister
Aerial Ace
Air Cutter
Pidgeotto
Hit Points 126
Attack 126
Defense 122
Max CP 1223
Catch Rate 20%
Flee Rate 9%
50 Pidgey Candy ไม่มีไข่ Wing Attack
Steel Wing
Twister
Aerial Ace
Air Cutter
Pidgeot
Hit Points 166
Attack 170
Defense 166
Max CP 2091
Catch Rate 10%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Wing Attack
Steel Wing
Hurricane
Aerial Ace
Air Cutter
Rattata
Hit Points 60
Attack 92
Defense 86
Max CP 581
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
25 Rattata Candy 2km Tackle
Quick Attack
Dig
Hyper Fang
Body Slam
Raticate
Hit Points 110
Attack 146
Defense 150
Max CP 1444
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Bite
Quick Attack
Dig
Hyper Fang
Hyper Beam
Spearow
Hit Points 80
Attack 102
Defense 78
Max CP 686
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
50 Spearow Candy 2km Quick Attack
Peck
Aerial Ace
Twister
Drill Peck
Fearow
Hit Points 130
Attack 168
Defense 146
Max CP 1746
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Steel Wing
Peck
Aerial Ace
Twister
Drill Run
Ekans
Hit Points 70
Attack 112
Defense 112
Max CP 824
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
50 Ekans Candy 5km Acid
Poison Sting
Gunk Shot
Sludge Bomb
Wrap
Arbok
Hit Points 120
Attack 166
Defense 166
Max CP 1767
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Acid
Bite
Gunk Shot
Sludge Wave
Dark Pulse
Pikachu
Hit Points 70
Attack 124
Defense 108
Max CP 887
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
50 Pikachu Candy 2km Thunder Shock
Quick Attack
Thunderbolt
Discharge
Thunder
Raichu
Hit Points 120
Attack 200
Defense 154
Max CP 2028
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Thunder Shock
Spark
Brick Break
Thunder Punch
Thunder
Sandshrew
Hit Points 100
Attack 90
Defense 114
Max CP 798
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Sandshrew Candy 5km Scratch
Mud Shot
Dig
Rock Slide
Rock Tomb
Sandslash
Hit Points 150
Attack 150
Defense 172
Max CP 1810
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Metal Claw
Mud Shot
Rock Tomb
Bulldoze
Earthquake
Nidoran♀
Hit Points 110
Attack 100
Defense 104
Max CP 876
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
25 Nidoran♀ Candy 5km Poison Sting
Bite
Poison Fang
Sludge Bomb
Body Slam
Nidorina
Hit Points 140
Attack 132
Defense 136
Max CP 1404
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
100 Nidoran♀ Candy ไม่มีไข่ Poison Sting
Bite
Poison Fang
Sludge Bomb
Dig
Nidoqueen
Hit Points 180
Attack 184
Defense 190
Max CP 2485
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Poison Jab
Bite
Stone Edge
Sludge Wave
Earthquake
Nidoran♂
Hit Points 92
Attack 110
Defense 94
Max CP 843
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
25 Nidoran♂ Candy 5km Poison Sting
Peck
Horn Attack
Body Slam
Sludge Bomb
Nidorino
Hit Points 122
Attack 142
Defense 128
Max CP 1372
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
100 Nidoran♂ Candy ไม่มีไข่ Poison Jab
Bite
Horn Attack
Dig
Sludge Bomb
Nidoking
Hit Points 162
Attack 204
Defense 170
Max CP 2475
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Poison Jab
Fury Cutter
Megahorn
Earthquake
Sludge Wave
Clefairy
Hit Points 140
Attack 116
Defense 124
Max CP 1200
Catch Rate 24%
Flee Rate 10%
50 Clefairy Candy 2km Zen Headbutt
Pound
Body Slam
Disarming Voice
Moonblast
Clefable
Hit Points 190
Attack 178
Defense 178
Max CP 2397
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Zen Headbutt
Pound
Psychic
Dazzling Gleam
Moonblast
Vulpix
Hit Points 76
Attack 106
Defense 118
Max CP 831
Catch Rate 24%
Flee Rate 10%
50 Vulpix Candy 5km Quick Attack
Ember
Flamethrower
Body Slam
Flame Charge
Ninetales
Hit Points 146
Attack 176
Defense 194
Max CP 2188
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Feint Attack
Ember
Heat Wave
Fire Blast
Flamethrower
Jigglypuff
Hit Points 230
Attack 98
Defense 54
Max CP 917
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Jigglypuff Candy 2km Feint Attack
Pound
Disarming Voice
Body Slam
Play Rough
Wigglytuff
Hit Points 280
Attack 168
Defense 108
Max CP 2177
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Feint Attack
Pound
Dazzling Gleam
Hyper Beam
Play Rough
Zubat
Hit Points 80
Attack 88
Defense 90
Max CP 642
Catch Rate 40%
Flee Rate 20%
50 Zubat Candy 2km Bite
Quick Attack
Sludge Bomb
Poison Fang
Air Cutter
Golbat
Hit Points 150
Attack 164
Defense 164
Max CP 1921
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Bite
Wing Attack
Ominous Wind
Poison Fang
Air Cutter
Oddish
Hit Points 90
Attack 134
Defense 130
Max CP 1148
Catch Rate 48%
Flee Rate 15%
25 Oddish Candy 5km Razor Leaf
Acid
Moonblast
Seed Bomb
Sludge Bomb
Gloom
Hit Points 120
Attack 162
Defense 158
Max CP 1689
Catch Rate 24%
Flee Rate 7%
100 Oddish Candy ไม่มีไข่ Razor Leaf
Acid
Moonblast
Petal Blizzard
Sludge Bomb
Vileplume
Hit Points 150
Attack 202
Defense 190
Max CP 2492
Catch Rate 12%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Razor Leaf
Acid
Moonblast
Petal Blizzard
Solar Beam
Paras
Hit Points 70
Attack 122
Defense 120
Max CP 916
Catch Rate 32%
Flee Rate 15%
50 Paras Candy 5km Bug Bite
Scratch
Seed Bomb
X-Scissor
Cross Poison
Parasect
Hit Points 120
Attack 162
Defense 170
Max CP 1747
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Bug Bite
Fury Cutter
Solar Beam
X-Scissor
Cross Poison
Venonat
Hit Points 120
Attack 108
Defense 118
Max CP 1029
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
50 Venonat Candy 5km Confusion
Bug Bite
Signal Beam
Poison Fang
Psybeam
Venomoth
Hit Points 140
Attack 172
Defense 154
Max CP 1890
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Confusion
Bug Bite
Bug Buzz
Poison Fang
Psychic
Diglett
Hit Points 20
Attack 108
Defense 86
Max CP 456
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Diglett Candy 5km Scratch
Mud Shot
Rock Tomb
Dig
Mud Bomb
Dugtrio
Hit Points 70
Attack 148
Defense 140
Max CP 1168
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Sucker Punch
Mud Shot
Stone Edge
Earthquake
Mud Bomb
Meowth
Hit Points 80
Attack 104
Defense 94
Max CP 756
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
50 Meowth Candy 5km Scratch
Bite
Dark Pulse
Night Slash
Body Slam
Persian
Hit Points 130
Attack 156
Defense 146
Max CP 1631
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Scratch
Feint Attack
Play Rough
Power Gem
Night Slash
Psyduck
Hit Points 100
Attack 132
Defense 112
Max CP 1109
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Psyduck Candy 5km Zen Headbutt
Water Gun
Aqua Tail
Cross Chop
Psybeam
Golduck
Hit Points 160
Attack 194
Defense 176
Max CP 2386
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Confusion
Water Gun
Hydro Pump
Ice Beam
Psychic
Mankey
Hit Points 80
Attack 112
Defense 96
Max CP 878
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Mankey Candy 5km Karate Chop
Scratch
Brick Break
Cross Chop
Low Sweep
Primeape
Hit Points 130
Attack 178
Defense 150
Max CP 1864
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Karate Chop
Low Kick
Night Slash
Cross Chop
Low Sweep
Growlithe
Hit Points 110
Attack 156
Defense 110
Max CP 1335
Catch Rate 24%
Flee Rate 10%
50 Growlithe Candy 5km Ember
Bite
Flame Wheel
Body Slam
Flamethrower
Arcanine
Hit Points 180
Attack 230
Defense 180
Max CP 2983
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Fire Fang
Bite
Fire Blast
Bulldoze
Flamethrower
Poliwag
Hit Points 80
Attack 108
Defense 98
Max CP 795
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
25 Poliwag Candy 5km Bubble
Mud Shot
Body Slam
Bubble Beam
Mud Bomb
Poliwhirl
Hit Points 130
Attack 132
Defense 132
Max CP 1340
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
100 Poliwag Candy ไม่มีไข่ Bubble
Mud Shot
Scald
Bubble Beam
Mud Bomb
Poliwrath
Hit Points 180
Attack 180
Defense 202
Max CP 2505
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Bubble
Mud Shot
Ice Punch
Hydro Pump
Submission
Abra
Hit Points 50
Attack 110
Defense 76
Max CP 600
Catch Rate 40%
Flee Rate 99%
25 Abra Candy 5km Zen Headbutt Shadow Ball
Signal Beam
Psyshock
Kadabra
Hit Points 80
Attack 150
Defense 112
Max CP 1131
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
100 Abra Candy ไม่มีไข่ Confusion
Psycho Cut
Shadow Ball
Dazzling Gleam
Psybeam
Alakazam
Hit Points 110
Attack 186
Defense 152
Max CP 1813
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Confusion
Psycho Cut
Shadow Ball
Dazzling Gleam
Psychic
Machop
Hit Points 140
Attack 118
Defense 96
Max CP 1089
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
25 Machop Candy 5km Low Kick
Karate Chop
Brick Break
Cross Chop
Low Sweep
Machoke
Hit Points 160
Attack 154
Defense 144
Max CP 1760
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
100 Machop Candy ไม่มีไข่ Low Kick
Karate Chop
Brick Break
Cross Chop
Submission
Machamp
Hit Points 180
Attack 198
Defense 180
Max CP 2594
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Bullet Punch
Karate Chop
Stone Edge
Cross Chop
Submission
Bellsprout
Hit Points 100
Attack 158
Defense 78
Max CP 1117
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
25 Bellsprout Candy 5km Acid
Vine Whip
Sludge Bomb
Power Whip
Wrap
Weepinbell
Hit Points 130
Attack 190
Defense 110
Max CP 1723
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
100 Bellsprout Candy ไม่มีไข่ Acid
Razor Leaf
Sludge Bomb
Power Whip
Seed Bomb
Victreebel
Hit Points 160
Attack 222
Defense 152
Max CP 2530
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Acid
Razor Leaf
Sludge Bomb
Leaf Blade
Solar Beam
Tentacool
Hit Points 80
Attack 106
Defense 136
Max CP 905
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
50 Tentacool Candy 5km Bubble
Poison Sting
Bubble Beam
Water Pulse
Wrap
Tentacruel
Hit Points 160
Attack 170
Defense 196
Max CP 2220
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Acid
Poison Jab
Blizzard
Hydro Pump
Sludge Wave
Geodude
Hit Points 80
Attack 106
Defense 118
Max CP 849
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
25 Geodude Candy 2km Rock Throw
Tackle
Rock Slide
Dig
Rock Tomb
Graveler
Hit Points 110
Attack 142
Defense 156
Max CP 1433
Catch Rate 20%
Flee Rate 7%
100 Geodude Candy ไม่มีไข่ Rock Throw
Mud Shot
Rock Slide
Dig
Stone Edge
Golem
Hit Points 160
Attack 176
Defense 198
Max CP 2303
Catch Rate 10%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Rock Throw
Mud Shot
Ancient Power
Earthquake
Stone Edge
Ponyta
Hit Points 100
Attack 168
Defense 138
Max CP 1516
Catch Rate 32%
Flee Rate 10%
50 Ponyta Candy 5km Tackle
Ember
Flame Wheel
Fire Blast
Flame Charge
Rapidash
Hit Points 130
Attack 200
Defense 170
Max CP 2199
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Low Kick
Ember
Heat Wave
Fire Blast
Drill Run
Slowpoke
Hit Points 180
Attack 110
Defense 110
Max CP 1218
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Slowpoke Candy 5km Water Gun
Confusion
Psychic
Water Pulse
Psyshock
Slowbro
Hit Points 190
Attack 184
Defense 198
Max CP 2597
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Water Gun
Confusion
Psychic
Water Pulse
Ice Beam
Magnemite
Hit Points 50
Attack 128
Defense 138
Max CP 890
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Magnemite Candy 5km Spark
Thunder Shock
Magnet Bomb
Discharge
Thunderbolt
Magneton
Hit Points 100
Attack 186
Defense 180
Max CP 1879
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Spark
Thunder Shock
Magnet Bomb
Discharge
Flash Cannon
Farfetch’d
Hit Points 104
Attack 138
Defense 132
Max CP 1263
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 5km Fury Cutter
Cut
Air Cutter
Aerial Ace
Leaf Blade
Doduo
Hit Points 70
Attack 126
Defense 96
Max CP 855
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Doduo Candy 5km Peck
Quick Attack
Swift
Aerial Ace
Drill Peck
Dodrio
Hit Points 120
Attack 182
Defense 150
Max CP 1836
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Steel Wing
Feint Attack
Drill Peck
Aerial Ace
Air Cutter
Seel
Hit Points 130
Attack 104
Defense 138
Max CP 1107
Catch Rate 40%
Flee Rate 9%
50 Seel Candy 5km Water Gun
Ice Shard
Aqua Jet
Icy Wind
Aqua Tail
Dewgong
Hit Points 180
Attack 156
Defense 192
Max CP 2145
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Frost Breath
Ice Shard
Aqua Jet
Icy Wind
Blizzard
Grimer
Hit Points 160
Attack 124
Defense 110
Max CP 1284
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Grimer Candy 5km Mud Slap
Acid
Sludge
Sludge Bomb
Mud Bomb
Muk
Hit Points 210
Attack 180
Defense 188
Max CP 2602
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Poison Jab
Acid
Sludge Wave
Sludge Bomb
Dark Pulse
Shellder
Hit Points 60
Attack 120
Defense 112
Max CP 822
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Shellder Candy 5km Ice Shard
Tackle
Icy Wind
Water Pulse
Bubble Beam
Cloyster
Hit Points 100
Attack 196
Defense 196
Max CP 2052
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Ice Shard
Frost Breath
Icy Wind
Blizzard
Hydro Pump
Gastly
Hit Points 60
Attack 136
Defense 82
Max CP 804
Catch Rate 32%
Flee Rate 10%
25 Gastly Candy 5km Lick
Sucker Punch
Dark Pulse
Sludge Bomb
Ominous Wind
Haunter
Hit Points 90
Attack 172
Defense 118
Max CP 1380
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
100 Gastly Candy ไม่มีไข่ Lick
Shadow Claw
Dark Pulse
Sludge Bomb
Shadow Ball
Gengar
Hit Points 120
Attack 204
Defense 156
Max CP 2078
Catch Rate 8%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Shadow Claw
Sucker Punch
Dark Pulse
Sludge Wave
Shadow Ball
Onix
Hit Points 70
Attack 90
Defense 186
Max CP 857
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Rock Throw
Tackle
Rock Slide
Stone Edge
Iron Head
Drowzee
Hit Points 120
Attack 104
Defense 140
Max CP 1075
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Drowzee Candy 5km Pound
Confusion
Psychic
Psyshock
Psybeam
Hypno
Hit Points 170
Attack 162
Defense 196
Max CP 2184
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Zen Headbutt
Confusion
Psychic
Psyshock
Shadow Ball
Krabby
Hit Points 60
Attack 116
Defense 110
Max CP 792
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
50 Krabby Candy 5km Bubble
Mud Shot
Vice Grip
Water Pulse
Bubble Beam
Kingler
Hit Points 110
Attack 178
Defense 168
Max CP 1823
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Metal Claw
Mud Shot
Vice Grip
Water Pulse
X-Scissor
Voltorb
Hit Points 80
Attack 102
Defense 124
Max CP 839
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Voltorb Candy 5km Tackle
Spark
Thunderbolt
Discharge
Signal Beam
Electrode
Hit Points 120
Attack 150
Defense 174
Max CP 1646
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Tackle
Spark
Thunderbolt
Discharge
Hyper Beam
Exeggcute
Hit Points 120
Attack 110
Defense 132
Max CP 1099
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Exeggcute Candy 5km Confusion Psychic
Seed Bomb
Ancient Power
Exeggutor
Hit Points 190
Attack 232
Defense 164
Max CP 2955
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Confusion
Zen Headbutt
Psychic
Seed Bomb
Solar Beam
Cubone
Hit Points 100
Attack 102
Defense 150
Max CP 1006
Catch Rate 32%
Flee Rate 10%
50 Cubone Candy 5km Rock Smash
Mud Slap
Bone Club
Dig
Bulldoze
Marowak
Hit Points 120
Attack 140
Defense 202
Max CP 1656
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Rock Smash
Mud Slap
Bone Club
Dig
Earthquake
Hitmonlee
Hit Points 100
Attack 148
Defense 172
Max CP 1492
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Low Kick
Rock Smash
Low Sweep
Stone Edge
Stomp
Hitmonchan
Hit Points 100
Attack 138
Defense 204
Max CP 1516
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Bullet Punch
Rock Smash
Fire Punch
Ice Punch
Thunder Punch
Brick Break
Lickitung
Hit Points 180
Attack 126
Defense 160
Max CP 1626
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 5km Lick
Zen Headbutt
Hyper Beam
Stomp
Power Whip
Koffing
Hit Points 80
Attack 136
Defense 142
Max CP 1151
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Koffing Candy 5km Tackle
Acid
Dark Pulse
Sludge
Sludge Bomb
Weezing
Hit Points 130
Attack 190
Defense 198
Max CP 2250
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Tackle
Acid
Dark Pulse
Shadow Ball
Sludge Bomb
Rhyhorn
Hit Points 160
Attack 110
Defense 116
Max CP 1182
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Rhyhorn Candy 5km Rock Smash
Mud Slap
Bulldoze
Stomp
Horn Attack
Rhydon
Hit Points 210
Attack 116
Defense 160
Max CP 2243
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Rock Smash
Mud Slap
Earthquake
Stone Edge
Megahorn
Chansey
Hit Points 500
Attack 40
Defense 60
Max CP 675
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Pound
Zen Headbutt
Dazzling Gleam
Psybeam
Psychic
Tangela
Hit Points 130
Attack 164
Defense 152
Max CP 1739
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 5km Vine Whip Sludge Bomb
Solar Beam
Power Whip
Kangaskhan
Hit Points 210
Attack 142
Defense 178
Max CP 2043
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 5km Low Kick
Mud Slap
Earthquake
Brick Break
Stomp
Horsea
Hit Points 60
Attack 122
Defense 100
Max CP 794
Catch Rate 40%
Flee Rate 10%
50 Horsea Candy 5km Water Gun
Bubble
Bubble Beam
Dragon Pulse
Flash Cannon
Seadra
Hit Points 110
Attack 176
Defense 150
Max CP 1713
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Water Gun
Dragon Breath
Hydro Pump
Dragon Pulse
Blizzard
Goldeen
Hit Points 90
Attack 112
Defense 126
Max CP 965
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
50 Goldeen Candy 5km Mud Shot
Peck
Aqua Tail
Horn Attack
Water Pulse
Seaking
Hit Points 160
Attack 172
Defense 160
Max CP 2043
Catch Rate 16%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Poison Jab
Peck
Drill Run
Megahorn
Icy Wind
Staryu
Hit Points 60
Attack 130
Defense 128
Max CP 937
Catch Rate 40%
Flee Rate 15%
50 Staryu Candy 5km Water Gun
Quick Attack
Bubble Beam
Power Gem
Swift
Starmie
Hit Points 120
Attack 194
Defense 192
Max CP 2182
Catch Rate 16%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Water Gun
Quick Attack
Hydro Pump
Power Gem
Psybeam
Mr. Mime
Hit Points 80
Attack 154
Defense 196
Max CP 1494
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Confusion
Zen Headbutt
Shadow Ball
Psybeam
Psychic
Scyther
Hit Points 140
Attack 176
Defense 180
Max CP 2073
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Steel Wing
Fury Cutter
Bug Buzz
X-Scissor
Night Slash
Jynx
Hit Points 130
Attack 172
Defense 134
Max CP 1716
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Pound
Frost Breath
Psyshock
Ice Punch
Draining Kiss
Electabuzz
Hit Points 130
Attack 198
Defense 160
Max CP 2119
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Low Kick
Thunder Shock
Thunderbolt
Thunder
Thunder Punch
Magmar
Hit Points 130
Attack 214
Defense 158
Max CP 2265
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Karate Chop
Ember
Fire Blast
Flamethrower
Fire Punch
Pinsir
Hit Points 130
Attack 184
Defense 186
Max CP 2121
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Fury Cutter
Rock Smash
Submission
Vice Grip
X-Scissor
Tauros
Hit Points 150
Attack 148
Defense 184
Max CP 1844
Catch Rate 24%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 5km Tackle
Zen Headbutt
Earthquake
Iron Head
Horn Attack
Magikarp
Hit Points 40
Attack 42
Defense 84
Max CP 262
Catch Rate 56%
Flee Rate 15%
400 Magikarp Candy 2km Splash Struggle
Gyarados
Hit Points 190
Attack 192
Defense 196
Max CP 2688
Catch Rate 8%
Flee Rate 7%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Bite
Dragon Breath
Twister
Hydro Pump
Dragon Pulse
Lapras
Hit Points 260
Attack 186
Defense 190
Max CP 2980
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Frost Breath
Ice Shard
Ice Beam
Dragon Pulse
Blizzard
Ditto
Hit Points 96
Attack 110
Defense 110
Max CP 919
Catch Rate 16%
Flee Rate 10%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Pound Struggle
Eevee
Hit Points 110
Attack 114
Defense 128
Max CP 1077
Catch Rate 32%
Flee Rate 10%
25 Eevee Candy

หมายเหตุ:
วิวัฒนาการเป็นการสุ่ม
หรึอตั้งชื่อไว้ตั้งแต่แรก
Rainer = Vaporeon
Sparky = Jolteon
Pyro = Flareon
10km Tackle
Quick Attack
Body Slam
Dig
Swift
Vaporeon
Hit Points 260
Attack 186
Defense 168
Max CP 2816
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Water Gun Aqua Tail
Water Pulse
Hydro Pump
Jolteon
Hit Points 130
Attack 192
Defense 174
Max CP 2140
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Thunder Shock Thunderbolt
Discharge
Thunder
Flareon
Hit Points 130
Attack 238
Defense 178
Max CP 2643
Catch Rate 12%
Flee Rate 6%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Ember Flamethrower
Fire Blast
Heat Wave
Porygon
Hit Points 130
Attack 156
Defense 158
Max CP 1691
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 5km Tackle
Quick Attack
Discharge
Psybeam
Signal Beam
Omanyte
Hit Points 70
Attack 132
Defense 160
Max CP 1119
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
50 Omanyte Candy 10km Water Gun
Mud Shot
Rock Tomb
Ancient Power
Brine
Omastar
Hit Points 140
Attack 180
Defense 202
Max CP 2233
Catch Rate 12%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Water Gun
Rock Throw
Rock Slide
Ancient Power
Hydro Pump
Kabuto
Hit Points 60
Attack 148
Defense 142
Max CP 1104
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
50 Kabuto Candy 10km Scratch
Mud Shot
Aqua Jet
Rock Tomb
Ancient Power
Kabutops
Hit Points 120
Attack 190
Defense 190
Max CP 2130
Catch Rate 12%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Fury Cutter
Mud Shot
Water Pulse
Stone Edge
Ancient Power
Aerodactyl
Hit Points 160
Attack 182
Defense 162
Max CP 2165
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Bite
Steel Wing
Iron Head
Hyper Beam
Ancient Power
Snorlax
Hit Points 320
Attack 180
Defense 180
Max CP 3112
Catch Rate 16%
Flee Rate 9%
 ไม่มี 10km Lick
Zen Headbutt
Hyper Beam
Earthquake
Body Slam
Articuno
Hit Points 180
Attack 198
Defense 242
Max CP 2978
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Frost Breath Ice Beam
Icy Wind
Blizzard
Zapdos
Hit Points 180
Attack 232
Defense 194
Max CP 3114
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Thunder Shock Discharge
Thunderbolt
Thunder
Moltres
Hit Points 180
Attack 242
Defense 194
Max CP 3240
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Ember Fire Blast
Heat Wave
Flamethrower
Dratini
Hit Points 82
Attack 128
Defense 110
Max CP 983
Catch Rate 32%
Flee Rate 9%
25 Dratini Candy 10km Dragon Breath Wrap
Aqua Tail
Twister
Dragonair
Hit Points 122
Attack 170
Defense 152
Max CP 1747
Catch Rate 8%
Flee Rate 6%
100 Dratini Candy ไม่มีไข่ Dragon Breath Wrap
Aqua Tail
Dragon Pulse
Dragonite
Hit Points 182
Attack 250
Defense 212
Max CP 3500
Catch Rate 4%
Flee Rate 5%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Dragon Breath
Steel Wing
Hyper Beam
Dragon Claw
Dragon Pulse
Mewtwo
Hit Points 212
Attack 284
Defense 202
Max CP 4144
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Confusion
Psycho Cut
Psychic
Shadow Ball
Hyper Beam
Mew
Hit Points 200
Attack 220
Defense 220
Max CP 3299
Catch Rate 0%
Flee Rate 10%
 ไม่มี ไม่มีไข่ Pound Hurricane
Earthquake
Psychic
Dragon Pulse
Thunder
Moonblast
Fire Blast
Solar Beam
Hyper Beam